Cấp độ 1:BSC/OKRs/KPIs PROFESSIONAL CERTIFICATION

1Những điều quan trọng cần biết về BSC/OKRs/KPIs

Các điều kiện cần và đủ để triển khai thành công BSC/OKRs/KPIs
Các nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc triển khai BSC/OKRs/KPIs
Mô hình tư vấn triển khai 7MBC - Result

2Mô hình 10 bước triển khai BSC/OKRs/KPIs cho nhiều doanh nghiệp lớn thành công ở Việt Nam

 • BƯỚC 1:TƯ DUY HỆ THỐNG (ASSESSMENT)

  • - Xây dựng tầm nhìn
  • - Phân khúc thị trường mục tiêu
  • - Yếu tố quyết định thành công của ngành
  • - Điểm mạnh công ty
  • - Điểm mạnh đối thủ cùng phân khúc
  • - Xác định lợi thế cạnh tranh
  • - Xây dựng Ngôi nhà doanh nghiệp
  • - Thực hành
 • BƯỚC 2:LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC (STRATEGY)

  • - 11 chiến lược phổ biến
  • - Cách thức và nguyên tắc lựa chọn chiến lược theo lý thuyết và thực tiễn
  • - Thực hành
 • BƯỚC 3:XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CHIẾN LƯỢC/KẾT QUẢ THEN CHỐT (STRATEGY RESULT/OKRs)

  • - Các mẫu kết quả chiến lược
  • - Các nguyên tắc lựa chọn và xây dựng kết quả chiến lược
  • - Thực hành
 • BƯỚC 4:XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC (STRATEGY MAP)

  • - Các nguyên tắc xây dựng chiến lược
  • - Các mẫu bản đồ chiến lược
  • - Bản đồ chiến lược thành phần
  • - Bản đồ chiến lược tổng thể
  • - Xây dựng cây xương cá chiến lược/OKRs Map
  • - Thực hành
 • BƯỚC 5:XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG VÀ KPIs (MEASURE & KPIs)

  • - KPIs cấp công ty
  • - Các nguyên tắc xây dựng KPIs cấp công ty
  • - Thực hành
 • BƯỚC 6:GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC TRỌNG TÂM (KSI)

  • - Nguyên tắc xây dựng chiến lược trọng tâm
  • - Các điều kiện triển khai chiến lược trọng tâm hiệu quả
  • - Quy chế và nhân sự nhằm triển khai chiến lược trọng tâm hiệu quả
  • - Thực hành
 • BƯỚC 7:ỨNG DỤNG PHẦN MỀM XÂY DỰNG BSC/OKRs/KPIs & TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ (EXECUTION STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM)

  • - Những lưu ý khi lựa chọn phần mềm
  • - Giới thiệu phần mềm thực thi chiến lược TOPPION (ESM-TOPPION)
 • BƯỚC 8:XÂY DỰNG BSC/OKRs/KPIs PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN (CASCADING)

  • - Nguyên tắc xây dựng BSC/OKRs/KPIs phòng ban/đơn vị/cá nhân
  • - Bản đồ chiến lược cấp phòng/đơn vị/cá nhân
  • - KPIs cấp phòng/đơn vị/cá nhân
  • - Nguyên tắc phân bổ tỷ trọng
  • - Cách thức đánh giá
  • - Thực hành
 • BƯỚC 9:PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HÓA (LEADERSHIP STYLE AND CULTURE)

  • - Xác định phong cách lãnh đạo văn hóa phù hợp với BSC/OKRs/KPIs
  • - Kế hoạch hiệu chỉnh văn hóa doanh nghiệp phù hợp với BSC/OKRs/KPIs
 • BƯỚC 10:RÀ SOÁT VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG BSC/OKRs/KPIs (XEM TÀI LIỆU)

  • - Các nguyên tắc rà soát và hiệu chỉnh BSC/OKRs/KPIs

3Hướng dẫn cách đánh giá vận hành BSC/OKRs/KPIs

 • Quy trình Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs
 • Giới thiệu thiết kế hệ thống đánh giá BSC/OKRs/KPIs liên kết với chính sách khen thưởng Công ty
 • Kỹ thuật đánh giá KPIs và kỹ thuật cập nhật điều chỉnh hệ thống KPIs
 • Xử lý các tình huống điển hình phát sinh khi áp dụng BSC/OKRs/KPIs trong thực tế
 • Kỹ thuật lập dự án triển khai BSC/OKRs/KPIs hiệu quả
 • Giải đáp các tình huống cụ thể

4Làm Đề Tài & Thi Cấp Chứng Chỉ Chuyên Gia (Cấp độ BSC/OKRs/KPIs Professional Certification)

 • Hoàn thiện đề tài tốt nghiệp
 • Đánh giá đề tài và cấp chứng nhận Chuyên gia nội bộ
 • Trao đổi hợp tác thực hành làm BSC/OKRs/KPIs tại doanh nghiệp và lộ trình trở thành chuyên gia TOPPION

Thông tin khóa học (Cấp độ 1)

Hình thức:Học online trên Google Meet
Phương pháp:Thực hành xây dựng BSC/OKRs/KPIs trên doanh nghiệp của từng học viên, tương tác 100% trên phần mềm BSC, chuyên gia hỗ trợ góp ý chỉnh sửa trên nội dung thực hành
Ngày học:Tuần 1: 24,27/05 | Tuần 2: 31/05 & 03/06 | Tuần 3: 07,10/06 | Tuần 4: 13/06
Tổng cộng 7 buổi (18h30 - 21h30)

Cấp độ 2:SENIOR BSC/OKRs/KPIs Professional Certification

 • Được cấp tài khoản trên hệ thống tư vấn của TOPPION, được cung cấp các tài liệu và đào tạo định kỳ

 • Có cơ hội ứng dụng nội dung đã học thông qua việc cùng chuyên gia thực hành, triển khai và kèm cặp xây dựng BSC/OKRs/KPIs thực tế ít nhất 2 Doanh nghiệp
  (Doanh nghiệp do học viên tự tìm)

 • Học viên được trả lương tư vấn khi tham gia dự án

Thông tin khóa học (Cấp độ 2)

Thời gian tư vấn: 02-03 tháng/dự án
Chứng chỉ: Hoàn thành 02 dự án được cấp chứng chỉ
Thu nhập: Thu nhập cao theo giá trị hợp đồng

Thông tin liên hệ khóa học