Tại sao phải học khóa học này

 • 01

  Công ty bạn đã có một hệ thống quản lý chiến lược chưa?

 • 02

  Tại sao các phòng Ban hoàn thành mục tiêu mà Công ty không hoàn thành được mục tiêu chiến lược?

 • 03

  Các mục tiêu ngắn hạn đã CÂN BẰNG với tầm nhìn dài hạn cho phát triển bền vững chưa?

 • 04

  Cấu trúc bộ máy thực sự tinh gọn và tập trung vào chiến lược hay chưa?

 • 05

  Chiến lược không liên kết với mục tiêu

 • 06

  Tầm nhìn chiến lược không chuyển hóa thành các hành động cụ thể

 • 07

  Không có hệ thống đo lường mục tiêu theo cấu trúc thống nhất

 • 08

  Chúng ta mất quá nhiều thời gian cho hội họp nhưng công việc vẫn không giải quyết có hệ thống và trì hoãn (NATO)

 • 09

  Nhân viên thì ai cũng bận nhưng không phải làm những điều mà công ty mong đợi

 • 10

  Và tất cả những vấn đề mất cân đối

Đề xuất của TOPPION

Xây dựng hệ thống quản trị chiến lược BSC/OKRs/KPIs có tính kế thừa thì cần phát triển một nhóm Chuyên Gia nội bộ "thực chiến" để:

 • Triển khai hệ thống BSC/OKRs/KPIs cho Tổng Công ty và các đơn vị thành viên

  01
 • Huấn luyện BSC/OKRs/KPIs cho nhân sự nội bộ

  02
 • Đảm bảo việc thực thi chiến lược, vận hành hệ thống BSC/OKRs/KPIs phù hợp với văn hóa Công ty

  03
 • Đảm bảo khả năng vận hành, điều chỉnh chiến lược theo mục tiêu bằng BSC/OKRs/KPIs

  04

Đến với khóa học bạn sẽ được giải mã

 • 1Tính thực tiễn

  Xây dựng hệ thống BSC/OKRs/KPIs theo chuẩn mô hình của Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ & Viện Palladium Kaplan - Norton BSC & thực hành trên tình huống của doanh nghiệp mình

 • 2Được trang bị công cụ độc quyền

  Được chuyển giao các công cụ, thệ thống form mẫu, quy trình triển khai. Được thực hành dự án trên nền phần mềm độc quyền giúp xây dựng BSC/OKRs/KPIs nhanh hơn

 • 3Bí quyết triển khai BSC thành công

  Hiểu được nguyên nhân thất bại và Bí kíp triển khai thành công BSC/OKRs/KPIs tại thị trường Việt Nam

 • 4Trở thành chuyên gia tư vấn

  Học hỏi từ kinh nghiệm thực tế và cơ hội tham gia các dự án thật để trở thành chuyên gia BSC/OKRs/KPIs để phụng sự xã hội

Khóa học này dành cho ai

 • 1Hội đồng quản trị, ban giám đốc
 • 2Quản lý cấp cao, cấp trung
 • 3Phòng nhân sự, phòng chiến lược
 • 4Ban dự án tái cấu trúc doanh nghiệp
 • 5Những ai đam mê làm nghề tư vấn BSC/KPIs
Hình thức học : Học Online qua Google Meet
Thời lượng : 07 buổi (18h30 - 21h30)
Thời gian : Ngày 24/05 - 13/06/2022

Thông tin liên hệ khóa học