Cảm nhận của học viên

Bà NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

Giám Đốc Khối Hành Chánh Nhân Sự
Công ty Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền

Khóa đào tạo online "Chuyên Gia BSC/OKRs/KPIs nội bộ" từ Chuyên gia Loan Văn Sơn - CEO của Tổ chức đào tạo hàng đầu TOPPION với thời lượng hợp lý, phương pháp dạy & tương tác hiệu quả, kiến thức sát thực tiễn và công cụ phần mềm mang tính ứng dụng cao, dễ thao tác.

Khóa học rất bổ ích và phù hợp với nhiều đối tượng học viên cũng như rất giá trị với Doanh nghiệp để có thể quản lý vận hành tổ chức đựa trên sự chặt chẽ và hữu hiệu của Hệ thống mục tiêu BSC/OKRs/KPIs.

Ông NGUYỄN HẢI HOÀNG NGUYÊN

Giám Đốc Vận Hành
Công ty Công Nghệ CITEK

Khóa học của TOPPION rất xuất sắc, Tôi tâm đắc về 2 việc:

  • Phương pháp dạy của TOPPION: Kết hợp và tích hợp với công nghệ phần mềm giúp khóa học hiệu quả hơn, được thực hành nhiều hơn, dễ nhớ dễ hiểu hơn, dễ áp dụng ra thực tế hơn
  • Khóa học không chỉ cung cấp kiến thức theo lý thuyết mà còn được nhận sự chia sẻ trải nghiệm sâu trong thực tế từ thầy Sơn và từ các anh chị học viên khác

Ông VŨ NĂNG LIÊU

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Công ty Công Nghệ Cao Traphaco

Chiến lược phát triển, BSC/OKRs/KPIs là các nội dung khó và phức tạp trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua cách truyền đạt của thầy Loan Văn Sơn, đặc biệt là với phần mềm của TOPPION cùng các ví dụ minh họa, các học viên đã hiểu và có thể thực hành xây dựng được chiến lược cũng như xây dựng được KPIs cho công ty, cho các bộ phận.

Khóa học có những điểm mà tôi đánh giá rất cao:

  • Học viên được hướng đẫn chi tiết, truyền đạt phù hợp về nội dung, thời lượng và phù hợp với đối tượng học
  • Có phần mềm hỗ trợ giúp các học viên hiểu rõ hơn, thấy ngay được các kết quả của từng bước, từng nội dung học, qua đó, học viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của từng bước, từng nội dung, từng công việc khi thực hành xây dựng BSC/OKRs/KPIs
  • Việc phân chia các bước xây dựng chiến lược, BSC/OKRs/KPIs rất rõ ràng, phù hợp với thời lượng buỏi học, phù hợp với đối tượng học viên, giúp các học viên dễ hiểu, dễ làm khi thực hành và cũng dễ thực hiện khi đưa vào áp dụng BSC/OKRs/KPIs tại công ty của mình
  • Phương pháp học online không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức của giảng viên và học viên mà vẫn cho phép các học viên và giảng viên trao đổi, thảo luận, làm rõ các vấn đề, đồng thời tạo ra rất nhiều sự hứng thú cho người học.

Có thể nói khóa học Chuyên gia BSC/OKRs/KPIs nội bộ của TOPPION đã đáp ứng được các mong muốn học hỏi, tìm hiểu và áp dụng trong công việc thực tế của các học viên. Mong rằng thầy Loan Văn Sơn, TOPPION trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều khóa học, nhiều nội dung mới truyền đạt, hướng dẫn cho các học viên để các học viên hiểu rõ hơn, làm đúng và tốt hơn các công việc trong doanh nghiệp góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông ĐẶNG YÊN

Trưởng Phòng Kinh Doanh
Công ty Cổ Phần Thiên Sinh

Khóa học giúp mình hệ thống lại kiến thức BSC/OKRs/KPIs đã được tiếp cận trước đây. Giúp mình có khả năng triển khai vào công việc thực tế của công ty.

Đặc biệt khóa học có ứng dụng Phần mềm là một khác biệt lớn và mang lại nhiều lợi ích khi triẻn khai BSC/OKRs/KPIs.

Cảm ơn thầy Loan Văn Sơn và TOPPION đã mang lại một khóa học rất thực tiễn.

Hình thức học : Học Online qua Google Meet
Thời lượng : 07 buổi (18h30 - 21h30)
Thời gian : Ngày 24/05 - 13/06/2022

Thông tin liên hệ khóa học